CEMS Chance to projekt skierowany do osób w wieku 14-16 lat (2005-2007), które uczą się w ostatniej klasie szkoły podstawowej lub pierwszej klasie szkoły średniej, które przez swoją sytuację materialną lub miejsce zamieszkania mają utrudniony start w dorosłość.

W tym roku rekrutacja do XIX edycji CEMS Chance składała się z dwóch części:

Wypełnienie formularza

Chcemy Cię lepiej poznać!
W formularzu znajdziesz pytania o podstawowe dane osobowe,
ale skupimy się bardziej na Twoich marzeniach i celach.

Nie ma złych odpowiedzi! Odpowiadaj szczerze, bądź sobą,
to przecież właśnie Ciebie chcemy poznać!

Zadanie kreatywne

Pokaż siebie w 100%!
Stwórz kolaż ze zdjęć lub nagraj krótki,
maksymalnie 30-sekundowy filmik, który pokaże nam Ciebie!

Miejsce na wstawienie pliku z zadaniem kreatywnym
znajduje się w formularzu.

CEMS Club Warsaw
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al. Niepodległości 162 pokój 66b
02-554 Warszawa

Napisz do nas!
chance@cemsclub.pl

Odwiedź nas na
Facebooku i Instagramie!