CEMS Chance to projekt skierowany do osób w wieku 14-16 lat, które uczą się w ostatniej klasie szkoły podstawowej lub pierwszej klasie szkoły średniej, które przez swoją sytuację materialną lub miejsce zamieszkania mają utrudniony start w dorosłość.

Już niedługo ruszy rekrutacja do XX edycji Projektu!

CEMS Club Warsaw
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al. Niepodległości 162 pokój 66b
02-554 Warszawa

Napisz do nas!
chance@cemsclub.pl

Odwiedź nas na
Facebooku i Instagramie!